Opieka nad dziećmi od świtu do później nocy

Placówki oświatowe, w tym prywatne przedszkola oferujące opiekę nad dziećmi od wczesnego rana do późnych godzin wieczornych, czasem nawet w weekendy albo na noc. Mimo, że wydaje się to dobrym pomysłem, elastycznym w stosunku do rodzica, dla dziecka może stanowić poważny wpływ na jego zdrowie psychiczne.

Zalety:

  1. Elastyczność dla rodziców: Takie godziny otwarcia są niezwykle pomocne dla rodziców, którzy pracują na zmiany lub mają nieregularne godziny pracy. Bądź, wyjazdy na delegacje. Ułatwia to godzenie obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem.
  2. Stała opieka: Dzieci mają zapewnioną stałą opiekę przez cały dzień, co może być korzystne z punktu widzenia ich bezpieczeństwa i komfortu.
  3. Zajęcia dodatkowe: Przedszkola te mogą oferować różnorodne zajęcia dodatkowe, które mogą rozwijać talenty i zainteresowania dzieci.
  4. Wsparcie dla rodzin: W niektórych sytuacjach, szczególnie w rodzinach z jednym rodzicem, dłuższe godziny otwarcia mogą stanowić istotne wsparcie. W szczególności, w sytuacjach zawodowych.

Wady:

  1. Zmęczenie dzieci: Długie godziny w przedszkolu prowadzą do zmęczenia i przebodźcowania dzieci. Dzieci potrzebują czasu na odpoczynek i relaks w domowym otoczeniu. Zgodnie z zaleceniami dziecko nie powinno przebywać w placówkach więcej niż 10h, w przypadku notorycznego przekraczania tego czasu, dyrekcja placówki powinna poinformować odpowiednie organy o podejrzeniu zaniedbywania dziecka przez rodziców.
  2. Poczucie porzucenia u dziecka: Dzieci spędzające dużo czasu w przedszkolu mogą mieć mniej okazji do budowania więzi rodzinnych, co może wpływać na ich rozwój emocjonalny. Jak również moment kiedy dzieci, które wychodzą wcześniej z rodzicami powoduje stres oraz buduje poczucie samotności oraz porzucenia.
  3. Koszty: Prywatne przedszkola oferujące takie usługi mogą być droższe, co może stanowić obciążenie finansowe dla rodziców.
  4. Jakość opieki: Istnieje ryzyko, że długie godziny pracy mogą prowadzić do spadku jakości opieki, jeśli personel przedszkola nie jest odpowiednio wynagradzany lub jeśli nie są stosowane odpowiednie standardy zatrudnienia. Bardzo często na dodatkowe godziny zatrudniani są opiekunowie, którzy na codzienne nie spędzają czasu z dziećmi. Są to zatem obce osoby dla nich.
  5. Czas na świeżym powietrzu: Ze względu na długie przebywanie w placówce nie może zostać zachowana wytyczna spędzania 1/5 czasu na świeżym powietrzu podczas przebywania w placówce.

Podsumowanie:

Placówki te mogą być doskonałym rozwiązaniem dla rodzin potrzebujących elastyczności, jednak ważne jest, aby rodzice dokładnie przeanalizowali wszystkie aspekty takiej opieki. Kluczowe jest zapewnienie, dobrego rozwoju dziecka pod względem emocjonalnym, a także że dzieci mają wystarczająco dużo czasu na odpoczynek i zabawę z rodziną.

Miasto nocą